Predikoserie 2023

Predikoserie hösten 2023

Under hösten kommer vi på söndagarna predika utifrån Bergspredikan som finns i Matteusevangeliet, kapitel 5-7. Det är Jesus som talar och vi vill lyssna till vad de här både tröstande och utmanande orden kan betyda för oss idag!

Vill du vara förberedd och läsa texten i förväg finns här en bibelläsningsplan här nedan. Det går också utmärkt att använda texterna som samtal i mindre grupper.