Konfirmation

Konfirmation Hamnkyrkan/ Klintagården 

Välkommen att vara med på Konfa under läsåret 2021/2022!  

Vad? Hamnkyrkan i Oskarshamn kommer att ha en konfa-grupp som träffas under läsåret för att sedan avsluta med konfirmationsläger på Öland två veckor under sommaren 2022. Den som är född 2007 (går i åk 8) är välkommen att vara med. 

Varför? Under konfirmationen får du möjlighet att fundera själv och tillsammans med andra på frågor som rör tron, livet, Bibeln, kyrkan, döden, kärleken och annat viktigt! Blandat med detta kommer det att vara olika aktiviteter inne och ute – friluftsliv, kreativt skapande, fika, andakter och gudstjänster m m. 

Hur? Vi kommer att träffas i eller i närheten av Oskarshamn en lördag/månad från september – maj  (8 tillfällen). Lägret kommer sedan att vara  26 juni- 10 juli (preliminära datum) på Klintagården i Köpingsvik, Öland. Det är region Öst i Equmeniakyrkan som anordnar lägret och det kommer förutom oss att vara deltagare från andra platser. Under året förväntas du också att delta i ett antal gudstjänster och skriva något om varje besök (mer info kommer vid första träffen). 

Kostnad? Priset för konfirmationslägret är 6500 kr men för dig som går i gruppen hela året subventionerar församlingen med 1000 kr/deltagare. Har du ändå inte möjlighet att betala avgiften så finns pengar att söka i en speciell fond för detta. Alla som vill ska ha möjlighet att åka med! Samlingarna under året är gratis. 

Anmälan senast 20 aug! 

För anmälan och frågor, kontakta:
Märta Ekström, pastor Hamnkyrkan. marta@hamnkyrkanoskarshamn.se, 076-3406959 
Stefan Löfqvist, ansvarig barn- och ungdom Hamnkyrkan, stefanlofqvist@telia.com, 073-2307014