Vår församling

En kyrka för hela livet – där mötet med Jesus Kristus förvandlar mig, dig och världen.

Hamnkyrkan Oskarshamn – en del av Equmeniakyrkan, är en ny kyrka, med mångårig historia, samtidigt som vi är en nybildad gemensam församling. Tillsammans med miljarder kristna över hela världen tror vi på Jesus Kristus.

Tre kyrkosamfund med rötterna i svensk folkväckelse ville forma något nytt och gick samman 2011 för att bli Equmeniakyrkan. Med över 660 församlingar samlar vi varje vecka tiotusentals människor till gudstjänst över nästan hela landet. Genom ett stort samhällsengagemang och kreativa initiativ har en bredd av verksamheter startat upp. Tusentals människor engagerar sig i körer, scoutkårer, idrott, rockgrupper, läxläsning och mycket mer.

Vi har ett stort diakonalt arbete som verkar i många delar av samhället. Det kan handla om kyrkolokaler som blir tillfälliga boenden för flyktingar, verksamhet för arbetslösa eller att arbeta uppsökande i socialt utsatta grupper. Vi är genom Kyrkornas världsråd del av en internationell familj av kyrkor med över 500 miljoner medlemmar.