Mission

”Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar”, säger Jesus i Matt 28:19. Detta uppdrag vill vi vara en del av i vårt närområde här i Oskarshamn, men också utöver vår värld! Vårt engagemang i det internationella missionsarbetet vilar på tre olika ben:

  • Vi stödjer ett arbete i Belarus (f d Vitryssland) genom Baptistunionen i Belarus. Där ger vi underhåll till två så kallade barmhärtighetssystrar som arbetar på sjukhus, barnhem och i fängelse samt stöttar en lägergård. Mer om arbetet kan du läsa här: Läs mer!
  • Vi stödjer Missionsorganisationen Gå ut Mission som arbetar med att nå de onådda under mottot ”så att mitt hus blir fullt”. Se info på www.gautmission.org
  • Vi stödjer Equmeniakyrkans internationella arbete. Vårt samfund har verksamhet i ett 30-tal länder främst genom projekt i samarbete med lokala kyrkor och organisationer. www.equmeniakyrkan.se

Var med och bed för den internationella missionen!