Gudstjänst med nattvard

Mysingsö Amerikavägen 15, Oskarshamn, Sverige

Jan Wahlström, Annika Lord, Åsa Ohlén Nilsson. Församlingsmöte efter gudstjänsten.

Gudstjänst

Mysingsö Amerikavägen 15, Oskarshamn, Sverige

Jan Wahlström, Anna Larsen Einarsson,  Catharina Ekeräng, Henrik Jardbring

Öppen gemeskap för daglediga

Mysingsö Amerikavägen 15, Oskarshamn, Sverige

Sommaravslutning med sång och musik av  Ulla-Britt och Rune Karlsson

Gudstjänst

Mysingsö Amerikavägen 15, Oskarshamn, Sverige

Märta Ekström, Ingemar Lennartsson, Christina Lindvall m fl.