Gudstjänst med dop

Hamnkyrkan Sjöfartsgatan 5, Oskarshamn, Sverige

Benjamin Nordvall, Märta Ekström m fl. Avtackning av vår ungdomspastor Benjamin. Missionsinformation och insamling till det internationella arbetet.